Polityka Prywatności i plików cookies

Witam Cię serdecznie na mojej stronie internetowej. Realizując ustawowe obowiązki, oddaję w Twoje ręce Politykę prywatności wraz z mieszczącą się w niej polityką plików cookies dalej jako „Polityka”). Mam nadzieję, że jej lektura pozwoli Ci zrozumieć, dlaczego i w jaki sposób przetwarzam Twoje dane osobowe.

Dokładam wszelkich starań, aby przetwarzać Twoje dane osobowe w zgodzie z przepisami, chronić przed ujawnieniem osobom trzecim oraz odpowiednio zabezpieczać. Wdrożyłem/łam odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, tak aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Z miłości do życia Sp. z o.o., ul. Tulecka 11c, 62-025 Siekierki Wielkie, NIP: 7773415014 (dalej jako „Administrator”).

1.2. Wszelkie pytania lub wątpliwości związane z zasadami czy sposobem przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres: kontakt@zmiloscidozycia.pl

1.3. Twoje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). Dokładam wszelkich starań, aby proces przetwarzania danych osobowych następował w zgodzie z przepisami regulującymi ochronę prywatności.

1.4. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne i nie jest obligatoryjne dla korzystania ze strony internetowej. Niemniej jednak w pewnych przypadkach podanie danych osobowych lub wyrażenie zgody na ich przetwarzanie będzie konieczne dla wykorzystywania funkcjonalności takich jak formularz zapisu na wydarzenie. Strona internetowa zawiera również wtyczki do portali społecznościowych takich jak Facebook oraz Instagram, które to portale mają własne zasady ochrony prywatności.

1.5. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w każdym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych.

1.6. W sytuacji, gdy rozpoczniemy współpracę, zasady przetwarzania danych osobowych ulegną zmianom, o czym zostaniesz poinformowany w stosownym momencie i w odrębnym dokumencie.

2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych.

2.1. Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach i szczegółowo określonych podstawach, mianowicie przetwarzam dane osobowe w celu:

1.1. Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach i szczegółowo określonych podstawach, mianowicie przetwarzam dane osobowe w celu:
1.1.1. Imię i adres e-mail w celu prowadzenia komunikacji elektronicznej, w tym poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej lub komunikacji telefonicznej na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
1.1.2. imię i adres e-mail w celu wysyłki i obsługi newslettera na podstawie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
1.1.3. imię, nazwisko, adres e-mail, nr rachunku bankowego, adres do korespondencji w celu obsługi umowy o dostarczenie treści lub usług cyfrowych (Lead Magnet) za zapłatą ceny na podstawie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
1.1.4. imię, nazwisko, adres e-mail, nr rachunku bankowego, adres do korespondencji wykonania obowiązków księgowych, podatkowych powstałych w związku z umową o dostarczenie treści lub usług cyfrowych (Lead Magnet) za zapłatą ceny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
1.1.5. imię i nazwisko lub inne dane, które wskazane zostały na profilu w mediach społecznościowych jako publiczne w celu obsługi mediów społecznościowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
1.1.6. dane osobowe wymienione powyżej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek ze świadczeniem usług – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Formularz kontaktowy

3.1. Strona internetowa umożliwia nawiązanie kontaktu ze mną za pomocą formularza kontaktowego.
3.2. Nawiązanie kontaktu za pośrednictwem formularza wymaga podania następujących danych osobowych: imię i adres e-mail . Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu skorzystania z formularza.
3.3. Formularz kontaktowy jest wygodnym dla Ciebie sposobem na skontaktowanie się ze mną; jeśli wskażesz pytania lub prośbę o konkretną ofertę, skróci to czas odpowiedzi i usprawni komunikację.
3.4. Nie wykorzystuję danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym do innych celów, np. marketingowych.

4. Okres przetwarzania danych osobowych.

4.1 Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez następujące okresy:

4.1.1. Prowadzenie komunikacji elektronicznej, w tym poprzez formularz kontaktowy lub komunikacji telefonicznej do czasu realizacji tego celu, np. udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, wynikający z odpowiednich przepisów prawa.
4.1.2. Wysyłka newslettera do czasu rezygnacji z usługi, a po tym czasie przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, wynikający z odpowiednich przepisów prawa,
4.1.3. Obsługa umowy o dostarczenie Lead Magnet za zapłatą Ceny do czasu realizacji w/w umowy, a po tym czasie przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, wynikający z odpowiednich przepisów praw,
4.1.4. Wykonanie obowiązków księgowych, podatkowych powstałych w związku z umową o dostarczenie treści cyfrowych lub księgowych (Lead Magnet) za zapłatą ceny do czasu realizacji celu, a po tym czasie przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, wynikający z odpowiednich przepisów prawa,
4.1.5. Obsługa mediów społecznościowych do czasu realizacji tego celu, np. udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, wynikający z odpowiednich przepisów prawa.

5. Pliki cookies oraz technologie podobnych kategorii.

5.1. Moja strona internetowa wykorzystuje pliki cookies oraz technologie podobnych kategorii (dalej jako „Pliki Cookies”). Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym, np. na Twoim komputerze, smartfonie czy tablecie. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Gromadzone informacje dotyczą np. adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, czy dostawcy usług internetowych. Jednak nie służą one identyfikacji użytkownika czy ustalenia jego tożsamości.

5.2. Pliki cookies są wykorzystywane, aby zapewnić stronie internetowej prawidłowe działanie, zwiększyć komfort jej przeglądania, zapewnić bezpieczeństwo jej użytkownikom, jak również umożliwić Ci korzystanie z funkcji społecznościowych.

5.3. Za pomocą plików cookies, może dochodzić do przetwarzania danych osobowych na następujących podstawach:

5.3.1. w odniesieniu do tzw. niezbędnych plików cookies Twoje dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – bez tych danych korzystanie ze strony byłoby niemożliwe,
5.3.2. w odniesieniu do innych, pozostałych plików cookies – na podstawie Twojej zgody, którą wyraziłeś przed pełnym załadowaniem mojej strony internetowej. Do czasu wyrażenia przez Ciebie zgody inne niż niezbędne Pliki cookies pozostaną nieaktywne.

5.4. Moja strona internetowa wykorzystuje Pliki cookies sesyjne (usuwane po zakończeniu przez Ciebie sesji, zamknięciu przeglądarki) oraz Pliki cookies trwałe (czyli takie, które nie są usuwane po zakończeniu sesji).

5.5. [Pliki cookies podmiotów trzecich] Oprócz własnych plików Cookies moja strona wykorzystuje również Pliki cookies podmiotów trzecich:

Rodzaj narzędzia Dostawca narzędzia Cel i zakres działania narzędzia
Mailerlite MailerLite Limited

– system do wysyłki newslettera,

– umożliwia dokonania zapisu na wydarzenie,

5.6. [Wtyczki do mediów społecznościowych] W związku z powiązaniem strony internetowej (poprzez umieszczenie na stronie odpowiednich wtyczek) z mediami społecznościowymi może dochodzić do sytuacji, w których na Twoim urządzeniu będą instalowane Pliki Cookies podmiotów zewnętrznych, jak również może dochodzić do przetwarzania danych osobowych. Szczegółowe zasady wykorzystywania, przetwarzania danych osobowych, ich zakresu, jak również prawa i ustawienia dotyczące prywatności można znaleźć w politykach prywatności dostawców mediów społecznościowych:

• Facebook: https://www.facebook.com/privacy/policy/
• Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy/.

5.7. Możesz zarządzać Plikami cookies za pomocą przeglądarki, w ten sposób możesz również sprawdzić szczegółowo, jakie Pliki cookies zostały zainstalowane w Twojej przeglądarce. Jednak usunięcie lub zablokowanie pewnych Plików cookies może ograniczać niektóre funkcje strony internetowej, jak również wpływać na komfort korzystania ze strony internetowej. Więcej informacji znajdziesz:

• Chrome,
• Firefox,
• Safari,
• Opera,
• Edge,
• Internet Explorer.

 

6. Odbiorcy danych.

65.1. W pewnych uzasadnionych przypadkach mogę przekazywać dane osobowe podmiotom zewnętrznym, niemniej jednak zawsze następuje to w zgodzie z przepisami dotyczącymi ochrony prywatności. Zwykle są to sytuacje związane z obsługą strony internetowej, świadczonych usług, działań marketingowych.

6.2. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:

6.2.1 dostawcy usług hostingowych,
6.2.2 dostawca domeny internetowej,
6.2.3 dostawca usług związany z obsługą poczty elektronicznej,
6.1.2. dostawcy usługi newsletter,
6.1.3. dostawcy usług marketingowych.

 

7. Uprawnienia przysługujące podmiotom, których dane osobowe są przetwarzane.

7.1. Realizując prawny obowiązek, pragnę Cię poinformować, że podmiotom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługują następujące uprawnienia:

7.1.1. dostępu do swoich danych osobowych,
7.1.2. sprostowania danych osobowych,
7.1.3. usunięcia danych osobowych,
7.1.4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
7.1.5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
7.1.6. przenoszenia danych osobowych.

7.2. Niezależnie od powyższych uprawnień informuję, że jeśli dojdziesz do wniosku, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.3. Twoje dane osobowe nie podlegają profilowaniu, jak również nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych.

 

8. Postanowienia końcowe 

8.1. Polityka prywatności została sporządzona w dniu 06.11.2023 roku. Jeśli jej treść ulegnie zmianie, np. ze względu na zmiany technologiczne, na stronie internetowej w punkcie 8 będziesz mógł odnaleźć informacje o takich zmianach.